תקנון ותנאי שימוש

Sunbriland (או “אנחנו”, “שלנו”, “אנו”, “האתר”), מספקת באמצעות אתר האינטרנט שלנו (להלן: Sunbriland.com שירותים שונים, כולל מכירת משקפיים. תנאים והגבלות אלה (“תנאים”) קובעים את הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים. “אתה” או “שלך” פירושו משתמש מבוגר באתר ובשירותים, או כהורה או אפוטרופוס של כל קטין שאתה מאפשר לו לגשת לאתר ולשירותים שלנו ואשר עבורו תישא באחריות מלאה כדין. קרא בעיון את התנאים האלה. תנאים אלה קובעים את הגישה והשימוש באתר ובשירותים שלנו ועליך לקבל תנאים אלה לפני השימוש באתר ובשירותים. באמצעות האתר ו / או השירותים (לרבות כל התוכן הזמין באמצעות האתר ו / או השירותים), אתה מצהיר על  הסכמתך הן לתנאים אלה והן למדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה בכתובת

www.sunbriland.com (“מדיניות הפרטיות”). שינויים עשויים להתבצע בתנאים אלה מעת לעת. המשך השימוש שלך באתר ו / או בשירותים ייחשבו כהשלמה לתנאים מתוקנים או מעודכנים. אם אתה לא מסכים לאחד מן התנאים עלייך לא להשתמש באתר.

שימוש באתר ו / או בשירותים

Sunbriland מאפשרת לך לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים בכפוף לתנאים וההגבלות של תנאים אל לשימושך האישי בלבד. זה לא מאפשר לך לעשות שימוש מסחרי של האתר, השירותים או התוכן המסופק בו. אתה מצהיר ומתחייב כי (א) כל פרטי הרישום שאתה שולח הם אמיתיים ומדויקים (ב) הפרטים אשר תמסור יהיו מדויקים ונכונים (ג) אתה בן 18 ומעלה, או אם יש לך הרשאת הורה או אפוטרופוס להיכנס להסכם זה, או אחרת יש לך את היכולת ליצור חוזה מחייב (ד) השימוש שלך באתר ו / או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או כל התחייבות שתהיה לך כלפי צד שלישי. אינך רשאי להשתמש בתוכן כלשהו או בתוכו כדי ליצור מסד נתונים, בין אם הוא מודפס או באופן אלקטרוני. אתה מאשר כי Sunbriland רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, להפסיק לספק את האתר ו / או השירותים או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת.

רישום חשבון

ניתן להירשם ל- Sunbriland על ידי אספקת המידע המבוקש. כאשר אתה משלים את תהליך ההרשמה, אתה יוצר חשבון . החשבון שלך מאפשר לך לגשת לשירותים מסוימים המסופקים על ידי האתר, בכפוף לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות שלנו. Sunbriland שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר למשתמש לפתוח חשבון מכל סיבה שהיא, או להגביל את מספר החשבונות שהמשתמש יכול להקים, הכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כדי ליצור חשבון, עליך לבחור שם משתמש וסיסמה. אינך רשאי לבחור שם משתמש שבו משתמש מישהו אחר, ושם המשתמש שלך אינו יכול להיות מגונה, או פוגע באופן אחר, או להשתמש בו בכל דרך המפרה את התנאים ואת השיטות הנפוצות. אינך רשאי לספק מידע כוזב במהלך תהליך ההרשמה. אתה לא צריך לחשוף את הסיסמה שלך למשתמשים אחרים. Sunbriland לא תבקש ממך לחשוף את הסיסמה שלך. אם תשכח את סיסמתך, תוכל לבקש שתשלח סיסמה חדשה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת בהרשמתך לאתר. אתה מסכים להודיע מיד ל- Sunbriland על כל שימוש לא מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה האחראי המלא והבלעדי לאבטחת מערכת המחשב שלך וכל הפעילות בחשבון שלך, גם אם פעולות אלו לא בוצעו על ידך. Sunbriland לא תהיה אחראית לכל פגיעה או נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך, ואתה מסכים שלא להטיל אשמה על Sunbiland ולהזיק לה בגין שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי בחשבונך, כולל כל דואר שנשלח וכל חיובים ומסים שנגרמו, אלא אם כן הודעת לנו באמצעות דואר אלקטרוני כדי לתמוך ב- @ Sunbriland.com שחשבונך נפגע, וביקשת מאיתנו לחסום את הגישה אליו. כולל שימוש לא חוקי או לא ראוי על ידי אדם שנתת לו אישור להשתמש בחשבון שלך. אנחנו לא משטרה, ואין באפשרותנו להבטיח שנוכל ללמוד או למנוע שימוש בלתי הולם באתר ו / או בשירותים.

ביטול ו / או מחיקה ו / או הפסקת חשבון

אתה מסכים לכך ש- Sunbriland רשאית, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה, לסיים את חשבונך ולהסיר אותו מהאתר ו / או מהשירותים תוכן המשויך לחשבונך. עילות לסיום כזה עשויות לכלול תקופות ממושכות של חוסר פעילות,  הפרת אמונים, המכתב או הרוח של תנאים אלה, התנהגות מזויפת, מטרידה או פוגעת, או התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, צדדים, או לאינטרסים העסקיים של Sunbriland, ביחס לאמור לעיל, בין אם בוצעו על ידך או על ידי מי שמשתמש בחשבונך. אם Sunbriland סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הפרה של תנאים אלה או כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי הולמת שהתרחשה, אנו עשויים לנקוט בכל פעולה מתקנת אחרת שתראה לנו כמתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור חשדות להפרות של תנאים אלה או התנהגות בלתי חוקית ובלתי הולמת באתר ו / או בשירותים. אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית משפט המבקש או להנחות אותנו לחשוף את הזהות, התוכן וההתנהגות של מי שסבר כי הפר את התנאים או כדי לעסוק בהתנהגות בלתי חוקית באתר ו / או בשירותים. באפשרותך לבקש את סיום חשבונך ב-  Sunbiland בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעת דוא”ל לתמיכה ב- @ Sunbriland.com. כל השעיה, סיום או ביטול לא ישפיעו על התחייבויותיך לסנברילנד ולמעניקי הרישיונות לפי תנאים אלה.

תשלום והחזרים

רכישת משקפיים ו / או שימוש באתר ו / או בשירותים עשויים להיות כפופים לתשלום, הן לסנברילנד והן לכל צד שלישי. Sunbriland עשויה לשנות מחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. Sunbriland מקבלת כיום מספר כרטיסי אשראי גדולים, אך היא רשאית להוסיף או לשנות אמצעי תשלום לפי שיקול דעתה הבלעדי. עליך לכבד את התנאים וההגבלות של אמצעי התשלום שבהם אתה משתמש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל הזמנה אם התשלום המלא אינו מתקבל בזמן.

הביטול עשוי להיות כפוף לדמי ביטול. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל עסקה שיש לנו סיבה להאמין שהיא בוצעה במרמה, לרבות על ידי שימוש בלתי מורשה בכרטיס אשראי, בכרטיס חיוב או באמצעי תשלום אחר. מועדי המשלוח והאספקה הם אומדנים בלבד. משלוח, טיפול ומס הם נוספים, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בזמן המכירה. Sunbriland לא מתחייבת לשאת בהוצאות המיסוי בשום דרך ושום צורה וייתכן כי הלקוח יצטרך לשלם מיסים למדינתו. Sunbriland תאפשר החזרים בהתאם למדיניות ההחזרה שלנו וכפי שנדרש על פי החוק החל. אנו מקבלים החזרות של סחורה פגומה בתוך 14 ימים, כמו גם של משקפיים multifocal לאחר תקופת הניסיון. אנחנו לא ננקה דמי משלוח וטיפול במידה והמשקפיים סופקו לך במצב פגום. במשלוח של multifocals האחריות תהיה של הלקוח.

אנו נותנים החזר כספי מלא או את האפשרות להחליף למוצר אחר באותו הסכום במידה והמוצר אותו הלקוח הזמין לא קיים במלאי.

קניין רוחני

Sunbriland ומעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של האתר ו / או השירותים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני ברחבי העולם באתר, השירותים והתכנים והסימנים המסחריים, סימני השירות והסמלים הכלולים בו. למעט אם הדבר מותר במפורש, אין להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, להעניק רישיון משנה, לפרסם מחדש, לשדר מחדש, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת באתר, בשירותים או בכל תוכן שאנו מספקים. לא תסיר, תשנה או תסתיר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות או הודעות אחרות בנוגע לזכויות קניין המאוגדות באתר, בשירותים ובתכנים שאנו מספקים. כל הסימנים המסחריים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם בהתאמה. אין דבר בתנאים אלה מעניק לך כל זכות להשתמש בכל סימן מסחרי, סימן שירות, לוגו או שם מסחרי של Sunbriland או של כל צד שלישי.

האחריות שלך

התוכנה והטכנולוגיה שבבסיס האתר ו / או השירותים הם רכושו של Sunbriland, ואינך רשאי לעשות או לנסות (א) לפענח, להדר מחדש, לפרק או לבצע הנדסה לאחור של כל אחת מהתוכנות המשמשות לספק את האתר ו / או שירותים, לרבות על מנת לאפשר לך להעתיק או להוריד כל תוכן; (ב) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר ו / או השירותים או התכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו (ג) להשתמש באתר, בשירותים ו / או בכל הקשור למסחר בכל דרך שהיא; (ד) להשתמש בכל רובוט, עכביש, חיפוש באתר או יישום אחזור, או כל התקן ידני או אוטומטי אחר או תהליך לאחזור, לאינדקס, לנתונים שלי או בכל דרך לשחזר או לעקוף את מבנה הניווט או את המצגת של האתר ו / או שירותים; (ה) למסוק, לאסוף או לשלוח מידע על משתמשים אחרים של האתר ו / או השירותים או (f) להשתמש או לגשת לחשבון או סיסמה של משתמש אחר ללא אישור.

כתב ויתור על אחריות

השימוש שלך באתר ו / או בשירותים הינו על פי שיקול דעתך הבלעדי והסיכון שלך. האתר ו / או השירותים מסופקים על בסיס IS ו- AS זמין ללא אחריות מכל סוג שהוא מ- Sunbriland. חברת Sunbriland מתנערת מכל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, ביחס לאתר, לשירותים, למוצרים או לשירותים המוצעים באמצעות האתר, השירותים ו / או התוכן, לרבות, ללא הגבלה, האחריות של בעלות, סחירות, התאמה של A מטרה מסוימת, או אי-הפרה. Sunbriland מסירה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לביטחון, לדיוק, לאמינות, לעמידה ולביצוע של האתר ו / או השירותים או שהאתר ו / או השירותים יהיו נטולי שגיאות או שגיאות כלשהן יתקבלו או לגבי ביצוע או דיוק, איכות, מטבע, השלמות או שימושיות של כל מידע המסופק על ידי האתר ו / או השירותים.

התוכן באתר ו / או השירותים מגיע ממגוון מקורות. Sunbriland מנסה להיות מדויקת ככל האפשר. עם זאת, Sunbriland אינה מתחייבת כי כל הערכה או תיאורים מדויקים, מלאים, מהימנים, שוטפים או ללא שגיאות. חברת Sunbriland אינה אחראית לדיוק, לשימוש, לבטיחות, זכויות קנייניות או זכויות קניין רוחני של תכנים הרשומים באתר ו / או בשירותים, בין אם הם נגרמים על ידי המשתמשים או על ידי כל ציוד או תוכנות הקשורים או עם שימוש באתר ו / או שירותים. Sunbriland אינה יכולה ואינה מקבלת על עצמה כל חבות בגין כל הסתייגות ממך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן תוכן בכל עת ללא הודעה מראש (כולל לאחר שליחת הזמנה).

על אף שהמשתמשים חייבים להסכים לתנאים אלה, ייתכן שמשתמשים אחרים (לרבות משתמשים לא מורשים) רשאים לפרסם או להעביר חומר פוגע (בין אם מבחינה דתית, אתנית או אחרת) ובין אם חומרים מגונים אשר עלולים להיות חשופים באופן לא רצוני לחומרים פוגעניים או גסים, מסכים בזאת לוותר על כל זכויות או סעדים משפטיים או שוויוניים שיש לך או שיש לך כלפי סנברילנד בקשר אליהם. כמו כן, ניתן לאחרים לקבל מידע אישי אודותיך בשל השימוש שלך באתר ו / או בשירותים. איננו אחראים לשימוש במידע אישי כלשהו שאתה חושף באתר ו / או בשירותים. בחר בקפידה את סוג המידע שתפרסם באתר ו / או בשירותים או אלו אשר תשחרר לאחרים. אנו מתנערים מכל חבות, ללא קשר לפעולה או לפעולות של חברים או משתמשים אחרים (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם פעולות או מחדל אלה, או לא, במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

אף עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, המתקבל על ידך מאת סאנברילנד, ייצור כל אחריות שלא צוין במפורש בתנאים אלה. אם אתה בוחר להסתמך על מידע כזה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים אי הכללה של אחריות מסוימת. לפיכך, חלק מהחריגים לעיל עשויים שלא לחול עליך.

הגבלת חבות

Sunbriland אינה נושאת באחריות לשגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקווי תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. Sunbriland אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת טלפון או קווים, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל עקב בעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר ו / או שירותים, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים בקשר לאתר ו / או לשירותים. בשום מקרה לא תהיה Sunbriland אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו / או שירותים, מכל תוכן שפורסם באתר ו / או בשירותים, או מהתנהגות של כל משתמש האתר ו / או השירותים, בין אם באופן מקוון או לא מקוון.

בשום מקרה לא יהיו Sunbriland או כל אחד מהמנהלים, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים אחראים כלפיך בגין נזקים כלשהם, לרבות ללא הגבלה, נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי או תוצאתי, הנובעים או קשורים אליך שימוש באתר, בשירותים או בתוכן, לרבות ללא הגבלה על האיכות, הדיוק או היעילות של המידע המסופק כחלק או דרך האתר ו / או השירותים, בין אם הנזקים ניתנים לצפייה וחיזוי על ידי Sunbriland  ובין אם לא. הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במידה המרבית המותרת על פי חוק בסמכות השיפוט הרלוונטית ובשום מקרה לא תחול על אחריותך המצטברת לסכום שנזקף לסאנברילנד לשימוש באתר ו / או בשירותים. אם עדיין לא ביצעת רכישה ו / או תשלום ל – Sunbriland עבור השירותים ו / או שימוש באתר  ל- Sunbriland-  לא תהיה שום אחריות כלפיך.

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולהחזיק בסאנברילנד ובמנהליה, נושאי המשרה, קבלני המשנה והסוכנים של כל אחד מהם, כנגד כל תביעה, נזק או עלויות או הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סבירים) אשר נובעים במישרין או בעקיפין מ: (א) הפרה של תנאים אלה על ידך או על ידי כל משתמש במחשב או בסיסמה שלך; (ב) כל תביעה, אובדן או נזק שנגרמו משימושך או מניסיונך להשתמש (או אי יכולת להשתמש בו) באתר ו / או בשירותים, לרבות בכל עסקה שאתה מנהל או מנסה; (ג) הפרה של כל חוק או תקנה; (ד) הפרת זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו; וכן (ה) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי חוק זה או על פי דין. אתה מסכים כי השימוש שלך באתר ו / או בשירותים יהיה בהתאם לכל החוקים, התקנות וההנחיות הרלוונטיים.

תוכן שמקושר ל- Sunbriland

חלקים מהאתר ו / או השירותים (לרבות, ללא הגבלה, פרסומות) עשויים לכלול קישור או שימוש באתרים ובשירותים השייכים לצדדים שלישיים. האתר ו / או השירותים עשויים גם לספק לך קישורים לגישה לאתרים ו / או שירותים של ספקים או קמעונאים של צד שלישי. אין לנו שליטה על אתרים ו / או שירותים של צד שלישי, וכל שימוש באתרים ו / או שירותים של צד שלישי הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, Sunbriland אינה יכולה לקבל אחריות על כל התשלומים שעובדו או הוגשו באמצעות אתרים ו / או שירותים של צדדים שלישיים, או עבור מדיניות הפרטיות של אתרים ו / או שירותים אלה. Sunbriland אינה אחראית לתוכן או זמינה באמצעות אתרים ו / או שירותים אלה. Sunbriland אינה תומכת במוצרים או מוצעים על ידי צדדים שלישיים ואנו קוראים למשתמשים שלנו לנקוט זהירות בשימוש באתרים ו / או בשירותים של צד שלישי.

שונות

תנאים אלה יחולו על פי חוקי מדינת פלורידה, ללא כללים נבחרים בחוק. ההתנהגות שלך עשויה להיות כפופה גם לחוקים מקומיים, מדינתיים ולאומיים אחרים. כל פעולה שתובא בקשר עם תנאים אלה, האתר ו / או השירותים תובא באופן בלעדי בבתי המשפט ב- MIAMI FLORIDA ותסכים ללא הגבלה לסמכות השיפוט שלהם. בכל פעולה לאכיפת הסכם זה, הצד השולט יהיה זכאי לעלויות ולשכר טרחת עורכי דין. כל עילת תביעה כנגד סונברילנד חייבת להיות מובאת תוך שנה אחת (1) מיום הגשת עילת התביעה כאמור. במקרה שכל הוראה מתנאים אלה מוחזקת כבלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תוחלף בהוראה ניתנת לאכיפה, אשר מקיימת את השפעת ההוראה המקורית ביותר, ותנאי התנאים הנותרים יישארו בתוקף מלא. שום דבר בהסכם זה לא יוצר כל יחסי סוכנות, העסקה, שותפות או שותפות בינך לבין Sunbriland או מסמיך אותך לפעול בשם Sunbriland. אלא אם צוין במפורש בתנאים אלה, תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בין Sunbriland לבינך בנוגע לנושא זה, וכל הסכם וכל ההסכמים האחרים הקיימים בינינו בקשר אליהם מתבטלים בזאת. אנו רשאים להקצות את זכויותינו וחובותינו לכל צד שלישי ללא הודעה מוקדמת. לא תקצה כל אחת מזכויותיך או מחובותיך להלן, וכל הטלת הפרה של האמור לעיל תהא בטלה. אין ויתור על כל הפרה או מחדל להלן יראו ויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או לאחר מכן. אנו רשאים לבחור לשמור את הארכיון של כל האתר או חלק ממנו, אך איננו יכולים להבטיח כי כל פריט הזמין באתר ו / או בשירותים, או בכל רשומות או מידע הנוגעים לאתר ו / או לשירותים, יועבר לארכיון , או שכל ארכיונים יישמרו או יהיו זמינים לציבור. אנחנו יכולים למחוק כל מידע כזה ללא הודעה מוקדמת.